Радиото съществува в разнообразна екосистема, което е очевидно, когато видите многото различни начини, по които производителите на автомобили могат да внедрят радио функционалност, като същевременно следват едни и същи технически стандарти. Съвместните автомобилни семинари WorldDAB / RadioDNS разработват как текущата функционалност да работи по-добре. Присъстващите предлагат теми за дискусия въз основа на собствения си опит. Следващият семинар ще се проведе в четвъртък, 10 ноември 2022 г.

Прочетете още на: