Три малки DAB мултиплекса са предоставени от Ofcom, покриващи Bath & Midsomer Norton, Boston, Spalding & Skegness и Derby. Само лицензът за Derby привлече повече от една кандидатура и тези награди доведоха до общо 22. Само още две остават да бъдат раздадени в кръг 4. Berwickshire & North Roxburgh и East Fife, и двете с по един кандидат, се очаква да да бъдат раздадени скоро.

Прочетете повече на: