Комуникационният регулатор на Босна и Херцеговина (Regulatorna agencija za komunikacije/RAK) публикува публична покана за лиценз за управление на DAB+ „MULTIPLEKS 1“. Заявленията трябва да бъдат подадени до 12 февруари 2024 г. В поканата регулаторът определя срокове, в които лицензополучателят: не повече от девет месеца от датата на издаване на лиценза да започне да излъчва DAB+; да се постигне покритие на най-малко 50% от населението в Босна и Херцеговина за максимум 18 месеца; и да се постигне покритие на поне 85% от населението на Босна и Херцеговина за максимум 36 месеца. Покритието трябва да бъде постигнато с поне един предавател във всеки от деветте цифрови региона.

Прочетете повече на: