Conseil supérieur de l’audiovisuel планира да започне покана за подаване на заявки за наземно цифрово радиоразпръскване (RNT) на Nantes и Rouen. Приложението предлага 11 нови дигитални радио услуги в Rouen и 6 нови услуги в Nantes. Отговорите на общественото допитване следва да бъдат адресирани до Висшия аудиовизуален съвет не по-късно от 6 юли 2017 г.

 

Прочети още…