Голямата четворка на британското радио, “BBC, Global, Bauer and Wireless“, ще бъдат домакини на европейско радио шоу в краят на Януари в Париж. WorldDAB ще бъде домакин на заседание на вторник, 31 Януари, озаглавено “Цифровото радио в Великобритания и Европа.