Експерти обясняват новите възможности за хърватските радио- и телевизионни оператори и слушатели, предоставени от излъчването чрез цифрова платформа, пусната в търговска експлоатация преди година. В края на миналата година беше завършено тестовото предаване на платформата DAB + в Хърватия, която работи като медия, която поради своето естество все още има силна роля в обществото, предлагайки редица нови възможности. Говорихме за възможностите на DAB+ за разпространители и слушатели, цифровото покритие на страната ни и как DAB+ се вписва в зеления европейски дневен ред, с Дамир Бучевич, член на Съвета на Агенцията за електронни медии, Даниело Видакович, ръководител на RF отдел за управление на спектъра на HAKOM и Бруно Цигровски, ръководител на отдела за радиомрежи, предаватели и комуникации.

Прочетете още на: