От септември 2022 г. обществената услуга напуска AM. Viale Mazzini [централата на RAI] ще затвори последните 12 инсталации, които излъчват този тип сигнал (в AM). Използваната киловат мощност на тези антени беше висока (100kW в Pisa Coltano и 50kW в Torino Volpiano, например). А електроцентралите, които захранваха антените, бяха неефективни. Затварянето на заводите и електроцентралите би довело до икономии от стотици хиляди евро всяка година. Плащането на сметката за електричество беше Rai Way, компанията RAI, която притежаваше антените.

Прочетете още на: