Kenneth Andresen, вицепрезидент на групата P4, отговарящ за радио операциите, смята, че DAB+ в Норвегия е незаменима технология за устойчивостта на радиото.