Хесенското радио направи  усилия за укрепване на своята мрежа DAB +, включително добавяне на нов предавател и увеличаване на силата в друга станция за радиоразпръскване.