Националният съвет за радио и телевизионно разпръскване на Украйна планира да обяви конкурс за цифрово радио в Киев като пилотна програма за въвеждане на DAB+ в Украйна през 2018-19 г.

 

Прочети още…