Срещата на WorldDAB Insight в IBC2017 в понеделник в E102 е свободна да се присъства. Той обхваща най-новите разработки в цифровото радио DAB и начина, по който технологията се развива в условията на засилена конкуренция.

 

Прочети още…