Органът за защита на потребителите и техническите регулатори на Естония, TTJA, обяви стандартен набор от принципи за тестване на цифрово радио, което позволява на играчите на пазара да тестват новата технология до края на 2023 г. „Една от нашите цели за следващата година е да създадем необходими технически условия за развитието на цифровото радио“, каза Оливър Гейлан, ръководител на комуникационния отдел. „За да дадем възможност на днешните играчи на пазара да тестват новата технология, като първа стъпка ние изготвихме общи принципи за тестване на цифрово радио и подготвяме подходящи честоти за тестване в обхвата 174-230 MHz.

Прочетете още на: