Изпитанията на цифровото радио (DAB+) в Естония започнаха миналата година и сега Службата за защита на потребителите и технически надзор (CTSA) изготви нови принципи за това как да продължи с изпитанията и започна да подготвя конкурс за лицензи за честоти. Тестовият период за цифрово радио в Естония започна миналата година и първоначално трябваше да продължи до края на декември, но беше удължен до последния ден на юни следващата година. След като тестовият период приключи, разрешенията за честоти за цифрови радиостанции ще бъдат издадени след открита покана за търг. Следователно първите официални цифрови радиопрограми трябва да бъдат излъчени в Естония през втората половина на следващата година.

Прочетете повече на: