Използването на цифрово радио изпревари това на FM през пролетта на 2016 г. Поради това FM може постепенно да бъде извадено от употреба, като се започне по график през 2020 г. На 25 октомври 2017 г. Федералният съвет прие частично преразглеждане на разпоредбите, регулиращи радиото и телекомуникациите, с цел да се улесни тази миграция. Той също така реши, че настоящите радио лицензи следва да бъдат удължени.

 

Прочети още…