Радиопрограмите в Швейцария ще бъдат достъпни само чрез FM до края на 2024 г. според Бернар Мейсен, заместник-директор на OFCOM, по случай Деня на швейцарското радио в Цюрих. Към края на юни 2019 г. само 17% от слушателите използват FM.

Прочети още…