Заедно със Симпозиума за дигитално излъчване беше организирана изложба на технологични компании, които доставят най-новото оборудване на радиооператори в Азия и извън нея, включително WorldDAB, Gates Air и AVT.

Прочети още…