Измерването на националните канали показва цялостна положителна тенденция през последните три години, като слушането на радиото продължава да се увеличава. С предизвикателството на глобалните платформи за Норвегия остава важно да има силни национални и местни радиоканали. Норвежците прекарват 90 минути ежедневно слушайки радио, което остава важна част от ежедневието на хората.