Европейският кодекс за електронни съобщения (EECC) влезе в сила на 20 декември 2018 г. и трябва да бъде транспониран в националното законодателство от държавите-членки до 21 декември 2020 г. Той се прилага за всички държави-членки на ЕС, независимо от статута на DAB във всяка страна. Този информационен лист очертава състоянието на внедряването на различни страни, прилагащи директивата за EECC.

Прочети още…