Конституционният съд на Испания е получил 13 жалби от радиостанции, които искат лицензи за цифрово радио. Казусът датира от 2018 г., когато радиостанциите поискаха обществени поръчки за налични лицензи за цифрово радио. Няколко причини насърчават исканията: ниска наличност на лицензи за радиоразпръскване, липса на наличен спектър, нарушаване на множеството и способността да работят в цифровия свят, оставяйки гражданите с намалено предлагане на радио.

Прочетете още на: