Кампания, която има за цел да окаже натиск върху правителството на Обединеното кралство да защити „традиционната“ телевизия и радио в страната, спечели редица нови членове. Кампанията Broadcast 2040+ настоява правителството да гарантира достъп до Freeview и радио услуги след 2040 г. Съгласно настоящата политика на правителството тези услуги са гарантирани само до началото на 2030 г. Коалицията вярва, че липсата на сигурност относно дългосрочното бъдеще на услугите за излъчване вероятно ще има пагубно въздействие върху милионите хора, които разчитат в голяма степен на тях. Сега има над 30 членове, включително Arqiva, The Voice of the Listener and Viewer (VLV), WorldDAB, местната телевизионна мрежа и Boom Radio.

Прочетете повече на: