Частните радиостанции, свързани с Асоциацията на частните радио- и телевизионни оператори (APSV), искат да придобият собствена национална мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване DAB+ и да я управляват под собствено ръководство. Искането беше направено по време на процедурата за коментиране на проектоусловията за търг на честоти за цифрови радио мрежи, публикувани от Чешката служба по телекомуникации (CTU). Търгът трябва да се проведе по-късно тази година и има за цел да разпредели между операторите мрежи, предназначени за разпространение на цифрови сигнали на търговски радиостанции. Jiri Hrabak, президент на APSV, и Jiri Duhac, ръководител на отдела за управление на честотния спектър на CTU, ще коментират въпроса на конференцията DIGIMEDIA 2023, която ще се проведе в сряда, 14 юни 2023 г. в Прага.

Прочетете повече на: