Обществените местни радио- и телевизионни оператори имат приоритет при заявленията за лицензи за цифрово излъчване чрез DAB+. Честотен слой 6 е запазен за локално DAB+ излъчване. На този честотен слой Нидерландия е разделена на 57 преносни мрежи. За всяка мрежа за излъчване са налични 18 канални слота с честотна лента от 64 kb/s. Обществените местни радио- и телевизионни оператори могат да кандидатстват за лиценз за DAB+ излъчване с приоритет пред регулатора Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) до 6 февруари. Комерсиалните обществени радио- и телевизионни оператори ще трябва да изчакат своя ред. Тези организации могат да кандидатстват за DAB+ лиценз от 6 февруари. Мястото, останало в 57-те локални мрежи за излъчване след заявките на обществените радио- и телевизионни оператори, може да бъде споделено между комерсиалните обществени радио- и телевизионни оператори.

Прочетете повече на: