На кенийските радио- и телевизионни оператори ще бъде разрешено да приемат нов цифров радиостандарт, който ще им позволи да използват текущия си спектър за предаване на своите сигнали през цифрова мрежа, тъй като секторният регулатор предприема действия за справяне с недостига на аналогови честоти. Комуникационният орган на Кения (CA) призова заинтересованите страни и обществеността за становища относно проект на рамка за цифрово звуково излъчване (DSB), която е формулирал, за да гарантира ефективното използване на наличния спектър за излъчване и да насърчи инвестициите в подсектора. Първото изпробване на мрежовата услуга DAB ще бъде в Найроби с предаватели, разположени в Лимуру и Мачакос, за да се тества покритието, качеството на приемане и услугите за данни. „Изчислено е, че пробната мрежова услуга DAB+ покрива площ от 9 176 квадратни километра с население от 9 329 253 души, което представлява 17 процента от населението на Кения. Изпитването ще помогне за изграждането на местен капацитет, както и за повишаване на осведомеността за мрежовите услуги DAB+ в страната“, каза CA.

Прочетете още на: