На 29 декември 2023 г. консорциумът Go DAB активира първата експериментална инсталация в Сицилия от технологичния обект Monte Pellegrino в Палермо за обслужвано население от приблизително 1 милион жители (≥ 54 dbµV/m). Пренасят се 18 радиостанции. Media DAB, Go DAB и Space DAB участваха заедно със своите членове в поканата за търгове на Министерството на предприемачеството и производството в Италия, изразяване на интерес за прехвърляне на права за използване на мрежови оператори DAB+ за планираните мрежи на местния каптаж бр. 19 в Сицилия.

Прочетете повече на: