Националният съвет за радиоразпръскване (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji / KRRiT) обяви, че е получил 46 позиции от оператори, организации и институции и 12 становища от частни лица като част от консултацията относно изключването на аналоговото FM радиоразпръскване. Малките и католическите  радиоразпространители ще разчитат на държавна финансова подкрепа за прехода си към DAB+. 

Прочетете още на: