До края на 2024 г. всички местни обществени радио- и телевизионни оператори в Холандия ще бъдат приемани чрез DAB+, цифровия наследник на FM. Правителството ще предостави допълнителни пари за това в близко бъдеще. Това ще позволи на местните радио- и телевизионни оператори да продължат да достигат и да обслужват добре аудиторията си в бъдеще. Марк Виш, директор-директор на NLPO, секторната организация на холандските местни обществени радио- и телевизионни оператори, каза: „Всеки, който купи цифрово радио днес и по този начин премине от FM към DAB+, вече няма да може да получава местно излъчване. Следователно много добра новина е, че правителството признава този проблем и е готово да инвестира допълнително в поддържането на достъпността на местното радио.“

Прочетете още на: