Националната агенция за регулиране на електронните съобщения и информационните технологии покани заинтересованите лица да заявят своето намерение за участие в търга за безплатно издаване на лицензи за използване на радиочестоти. Ресурсите на спектъра за предоставяне на националния T-DAB+ A мултиплекс могат да се използват, в зависимост от търсенето, под формата на национален мултиплекс или 6 отделни регионални мултиплекса за цифрово наземно радиоразпръскване. Решението и графикът за освобождаване на наличните радиочестоти ще бъдат изготвени въз основа на пазарното търсене, установено след консултации и диалог с всички заинтересовани страни.

Прочетете повече на: