Коалиция от групи, изискващи защита на жизненоважни услуги, нарасна значително. Кампанията Broadcast 2040+, която иска правителството да гарантира достъп до Freeview и радио след 2040 г., вече има 30 членове. Съгласно настоящите планове въздушните услуги са гарантирани само до средата на 2030 г. Групите за излъчване, които се присъединиха, включват местна телевизионна мрежа, която представлява 34 услуги, World DAB – глобалният индустриален форум за цифрово радио – и фокусиран върху общността безплатен канал Together TV. Broadcast 2040+ казва, че Freeview TV и излъчващото радио са универсални и не се нуждаят от високоскоростен широколентов достъп, нито от абонамент – което ги прави подходящи за домове с ниски доходи, възрастни граждани и жители на селските райони.

Прочетете повече на: