Членовете на Националния съвет отбелязаха, че този проект е експериментален. Преди това беше извършена значителна работа по UCRF, Concern RRT, която ще бъде оператор на многоканална мрежа. Председателят на Националния съвет Юрий Артеменко заяви, че писмото до Патрик Ханън, президент на WorldDAB, е изпратено до регулатора, в което той изрази подкрепа за тази инициатива. „Ние сме доволни от новината, че Украйна стартира въвеждането на цифрово радиоразпръскване в стандарта DAB+ в Киев. Конкурсът, обявен днес, е важна първа стъпка към осигуряване на бъдещо излъчване в Украйна, докато стандартът DAB+ ще донесе значителни ползи за разпространители и слушатели „.

 

Прочети още…