С бързо нарастващата популярност и възможности на цифровото радио, от септември 2024 г. местните обществени оператори имат шанса да разширят обхвата си, като използват DAB+. RDI създаде цифров слой, подходящ за местни обществени и комерсиални оператори. За местното цифрово радио, Холандия е разделена на 57 географски области, към които е прикрепено честотно пространство. За всяко разпределение са налични 18 лиценза. Така че има общо 1026 лиценза. От 12 декември 2023 г. до 6 февруари 2024 г. местните обществени радио- и телевизионни оператори могат да кандидатстват за местни DAB+ лицензи, валидни до 1 септември 2030 г. След 6 февруари 2024 г. министерството ще определи колко лиценза са все още налични и ще започне процедурата за кандидатстване и разпределение за търговските радио- и телевизионни оператори .

Прочете повече на: