Федералното министерство на околната среда, транспорта, енергетиката и комуникациите (DETEC) в Швейцария е издало 38 лиценза на местни радио и регионални телевизионни станции за периода 2025г. до 2034г. В „Преглед на притежателите на лицензи“ се отбелязва: „За разлика от настоящите лицензи за излъчване, от 2025 г. нататък ще продължат да се предоставят само лицензи, които дават право на дял от лицензионната такса.С цифровото излъчване чрез DAB+ честотите вече не са оскъден ресурс, какъвто беше случаят с FM излъчването.Отсега нататък, местните търговски радиостанции в градските райони и Швейцарското плато, които са имали лиценз, който не дава право на квота, ще трябва само да се регистрират във Федералната служба по комуникациите (OFCOM) и вече няма да трябва да изпълняват мандат за изпълнение.“

Прочетете повече на: