Данните за слушане в Норвегия останаха стабилни след миналогодишното прекратяване на дейността на ФМ. Данните показват, че слушателите настройват повече станции от преди, а по-малките станции растат за сметка на по-големите. Новите станции, които имат малко или никакво разпространение в FM, сега имат 34% от пазарния дял след прехода към DAB+.

 

Прочети още…