В общественото радио и телевизия RTBF в Белгия разпореди цялостно решение за предстоящата си DAB ролка навън. Това е един основен договор, съдържащ 16 Мултиплексори, 192 аудио енкодери, обработка и управление на данни, всички в пълна резервираност. Paneda и неговият местен партньор Heynen ще се справят с монтажа и поддръжката. Договорът съдържа и контакт за 24-7 подкрепа от Paneda.

 

Прочети още…