На 8 декември 2022 г. в Германия ще се проведе национален ден за предупреждение. Започвайки от 11:00 ч., участващите органи и службите за спешна помощ ще активират различни предупредителни устройства като радио и телевизия, цифрови градски табла или приложения за предупреждение. Основната цел е да се информират хората в Германия за различните средства за предупреждение в опасни ситуации. Бавария работи върху въвеждането на нова система за предупреждение, използваща стандарта за цифрово наземно радио DAB+. Благодарение на стабилната си инфраструктура, системата за наземно радиоразпръскване предлага надеждна технология за безопасно предупреждаване и незабавно информиране на населението дори в случай на бедствие. Използвайки EWF (функция за спешно предупреждение), текущата радиопрограма може да бъде прекъсната в случай на спешен сигнал и радиооборудването може да бъде превключено на канал за предупреждение и информация.

Прочетете още на: