Камарата на депутатите одобри с голямо мнозинство изменение на Закона за радио и телевизионно излъчване, което беше внесено от депутата от STAN Ондржей Лохман като допълнение към изменението на правителството на Закона за електронните съобщения. Радиооператорите ще могат да получават неограничен брой лицензи за цифрово наземно радиоразпръскване, след като DAB+ мрежите за цифрово радиоразпръскване за частни радиостанции бъдат установени. Тази наредба се прилага за аналогово радиоразпръскване и се дължи на ограничението на честотната лента. В цифровото излъчване обаче ще има място за набор от нови национални програми, включително тематични станции, създадени от съществуващи оператори.

Прочетете повече на: