Arqiva, най-голямата компания за независими кули и комуникационна инфраструктура в Обединеното кралство, обяви продължаващо силно нарастване на приходите и EBITDA за деветте месеца до 31 март 2017 г. Ръстът се дължи на многобройни фактори, включително договорите за радиоприлагане, произтичащи от разпространението на Digital Audio Broadcasting (DAB) Продължаващото изчистване на радиочестотния спектър от 700 MHz и свързаните с RPI увеличения по договори за радиоразпръскване.

 

Прочети още…