Групата радио “Jærradiogruppen” е поръчала пълна DAB Head-end система от Paneda. Системата съдържа 4 DAB мултиплексора с енкодери, както и системата за съдържание на метаданни Rapid от All-In-Media и ще се използва в 4 регионални региона на радиото.