Държавният медиен орган на Саксония е лицензирал STAR FM MAXIMUM ROCK Sachsen и Radio BHeins за националния частен DAB+ мултиплекс. Това означава, че националният частен DAB+ мултиплекс вече е напълно зает. Поради големия интерес се наложи да се вземе решение за избор. За двата останали свободни капацитета имаше пет заявления. Президентът на Медийния съвет на SLM, проф. д-р Маркус Хайнкер, вижда цифровото разпространение на радиото в Саксония подсилено от лицензите: „Увеличаването на разнообразието от частни радиопрограми ще допринесе допълнително за преминаването към цифрово излъчване и ще го направи възможно за всички саксонци в града и страната не само да слушат любимата си програма с по-високо качество на приемане с цифрова добавена стойност, но и да получават повече програми по радиото.“

Прочетете повече на: