Местната радиостанция и пионерът Radio Flensburg планират да излъчват от германска земя за първи път. Както обявява доставчикът, „възникна нова възможност да поставим Радио Фленсбург на антената. Сега се възползваме от тази възможност“. Това вероятно означава излъчване чрез цифрово радио DAB+. Между другото, през 2023 г. трябва да започне регионален мултиплекс за региона около Фленсбург и Северните фризийски острови.

Прочетете още на: https://satellifax.de/mlesen.php?id=4381e5b7c8595a429b6416a2fd485459