ORF най-накрая трябва да направи своите три радио програми достъпни на DAB+. Поради тази причина ангажирани австрийци са подписали  жалба, която сега е подадена до KommAustria. Verein Digitalradio Österreich подкрепя тези усилия и жалбоподателят, Dipl.-Ing. Heinrich Thonet и напълно се съгласява с неговата аргументация за нарушаване на мандата на ORF за отразяване в радио сектора. Представянето на адвокатската кантора до KommAustria се състоя на 6 юни. KommAustria ще вземе решение по въпроса през следващите седмици.

Прочетете повече на: