На 16 февруари 2023 г. правителството издаде ново постановление за изменение на постановлението от 2006 г. за Фонда за подпомагане на местното радиоразпръскване (FSER). Той въвежда нова поддръжка за двойно FM-DAB+ излъчване. „Механизмът предвижда прилагането на коефициент за увеличаване на оперативната субсидия с 5%. По-голямата част от отговарящите на условията радиостанции ще получат бонус между 1700 и 2000 евро, т.е. приблизително една трета от разходите за излъчване на DAB+“, коментират от Националната конфедерация на радиоасоциациите (CNRA).

Прочетете повече на: