Полската асоциация на вносителите и производителите на електрически уреди и електроника, ZIPSEE Digital Poland, изпрати писмо до министъра на цифровизацията Анна Стрезинска, с искане за регламент, уреждащ минималните технически изисквания за цифрови радиоприемници…