Приемането на регионалните обществени и търговски станции чрез DAB + е значително подобрено в региона Утрехт (Норвегия).