Отделът за дигитална, културна, медийна и спортна дейност започна консултации за това как най-добре да се разработи лицензионен процес, който да спомогне за създаването на широкообхватна мрежа от DAB мултиплекси, използвана от около 400 местни радиостанции, които все още излъчват по аналогова технология. Правителството планира да създаде нова, общностна радио-фокусирана опция – наречена C-DSP -, която предлага значително по-рационализиран процес на кандидатстване и одобрение. Станциите, които притежават лиценз C-DSP, биха могли да получат финансиране от Радиоактивния фонд на Общността и също така ще имат достъп до малък капацитет за мултиплекс, който е обособен за ползване от обществените радиостанции.

 

Прочети още…