На 20.12.2023г. Общата аудиовизуална и медийна служба (SGAM) публикува правителствена заповед за откриване на покана за търгове за последната мрежа на общността DAB+, която не беше възложена в глобалната покана за търгове през 2019 г. Кандидатите за тази честотна мрежа ще имат срок до 15 март 2024 г. да подадат своите заявления до CSA. Цялата информация и документи, необходими за процедурата по оторизация, ще бъдат достъпни през януари 2024 г. на уебсайта. Поканата за търг е за една DAB+ мрежа (C11), която покрива Брюксел и Валония.

Прочетете повече на: