Европейският съюз трябва да се намеси, за да се справи с „неприемливото“ трансгранично радиоразпръскване на радиото, заяви един депутат. „Ирландия е малка страна с две системи от всичко, включително телекомуникационни услуги и всички проблеми, които предизвикват хората в граничния коридор“, каза той. „Крайно време е, че с помощта на ЕС тези проблеми с телекомуникациите са насочени и преодолени.