През изминалата година се наблюдава сериозен политически ангажимент за цифровизиране на радиото, стартирането на много нови DAB+ услуги, увеличаване на националното, регионалното и местното покритие и повече инвестиции от всякога в маркетинга на цифровото радио до потребителя – по света. Тъй като Франция е спомогнала с голяма част от развитието, събитието „WorldDAB General Assembly 2017“ ще се проведе в Париж, за да обсъди бъдещето на радиото.