Регионалното Радио Вроцлав работи с една честотна мрежа DAB+ за малки и местни радио- и телевизионни оператори във и около град Вроцлав. Тестовете започнаха през 2015 г. и ще продължат до края на 2019 г. с възможност за продължаване. Тази статия разглежда по-отблизо някои от предизвикателствата, изпитани по време на процеса, техните решения и резултати.

Прочети още…