За да подпомогне сектора на радиото по време на прехода от FM към DAB+, Федералният съвет прие регулаторни корекции в Наредбата за радиото и телевизията от 25 октомври 2017 г., както и в Правилата за прилагане на правото на телекомуникации. Освен всичко друго, Федералният съвет реши, че всички концесии на радио- и телевизионните оператори, които изтичат в края на 2019 г., трябва да бъдат разширени до 2024, за да се осигури стабилност по време на миграционния процес.

 

Прочети още…