„Съгласно Закона за радиото и радиото един частен радиооператор може да притежава само два лиценза за излъчване. Изменението на закона имаше за цел да промени това ограничение от ерата на аналоговото излъчване и да отвори пътя за запълване на бъдещи DAB+ мрежи. „Срокът за приемане на необходимите промени в Закона за радиото и радиото зависи от начина, по който проектът е внесен в Камарата на депутатите. В момента се договаря конкретната процедура и след около месец бихме могли да предоставим информация за по-нататъшното развитие на този въпрос“, каза Яна Маликова, говорител на Министерството на културата, пред Televizníweb.cz.

Прочетете още на: